Αποτελέσματα

 

Η πλατφόρμα TechWhiz ενσωματώνει τρία στοιχεία: το λεξικό (PR1), το Gloss Loader (PR2) και το Studio (PR3). Το λεξικό TechWhiz είναι ένα διαδικτυακό γλωσσάριο τεχνικών όρων που εξηγούνται στη νοηματική γλώσσα του χρήστη. Το λεξικό είναι επεξεργάσιμο από εγγεγραμμένους χρήστες, ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί της νοηματικής γλώσσας να μπορούν να δημιουργούν επεξηγήσεις συγκεκριμένων όρων και γλωσσάρια για να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες με ανοιχτό και ελεύθερο τρόπο. Εάν ο χρήστης αναζητήσει έναν όρο που δεν είναι ακόμη διαθέσιμος στο λεξικό, θα δημιουργηθεί μια αυτόματη εξήγηση χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

THE DICTIONARY

Το Λεξικό (PR1)

Το λεξικό είναι το βασικό αποτέλεσμα του έργου και αυτό που ικανοποιεί από μόνο του τον στόχο του έργου. Ωστόσο, οι επεξηγήσεις που είναι διαθέσιμες στο Λεξικό απαιτούν τα άλλα δύο στοιχεία που είναι τα εργαλεία που υποστηρίζουν τη δημιουργία και τη συντήρηση των γλωσσάριων και οι επεξηγήσεις στη νοηματική γλώσσα που είναι διαθέσιμες για αναζήτηση στο Λεξικό.

THE GLOSS LOADER

Το Gloss Loader (PR2)

Το TechWhiz Gloss Loader επιτρέπει σε εμπειρογνώμονες από τεχνικούς τομείς να φορτώνουν εξηγήσεις σε προφορική γλώσσα και σε εμπειρογνώμονες της νοηματικής γλώσσας να φορτώνουν το αντίστοιχο γλωσσάρι (gloss) της νοηματικής γλώσσας (το gloss είναι μια ακολουθία λέξεων από μια προφορική γλώσσα που αντιπροσωπεύουν τα σημεία σε μια πρόταση της νοηματικής γλώσσας). Ο Gloss Loader είναι ένα κρίσιμο συστατικό για ένα δυναμικό ζωντανό λεξικό, καθώς θα καταστήσει τα γλωσσάρια επεξεργάσιμα και συντηρήσιμα από εγγεγραμμένους χρήστες.

THE STUDIO

To Studio (PR3)

Το TechWhiz Studio είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους ειδικούς της νοηματικής γλώσσας να δημιουργούν και να φορτώνουν νέα νοήματα σε μια συγκεκριμένη νοηματική γλώσσα. Αυτό το στοιχείο συνδέει το TechWhiz με το 3D Avatar του VirtualSign που θα παράγει τις επεξηγήσεις της νοηματικής γλώσσας. Όταν μια νέα εξήγηση περιλαμβάνει νέα νοήματα, αυτά θα διαμορφώνονται στο Studio από ειδικούς της νοηματικής γλώσσας και, αφού επικυρωθούν, θα γίνονται διαθέσιμα για όλους. Ο Gloss Loader και το Studio δίνουν τη δυνατότητα στους ειδικούς να συν-δημιουργούν γλωσσάρια για συγκεκριμένους τομείς γνώσης.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνία

 

Medidata, Portugal

Rogério Ribeiro

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us

Contact 

 

Medidata, Portugal

Rogério Ribeiro