Rezultati

 

Platforma TechWhiz združuje tri komponente: Slovar (PR1), Nalagalnik glosarja (PR2) in Studio (PR3). TechWhiz Slovear je spletni slovar tehničnih izrazov, razloženih v znakovnem jeziku uporabnika. Slovar lahko urejajo registrirani uporabniki, tako da lahko učitelji in strokovnjaki za znakovni jezik na odprt in brezplačen način ustvarjajo razlage posebnih izrazov in glosarje za specifične potrebe. Če uporabnik poišče izraz, ki ga v slovarju še ni, se s pomočjo umetne inteligence in tehnologij spletnega iskanja ustvari samodejna razlaga.

THE DICTIONARY

Slovar (PR1)

Slovar je osrednji rezultat projekta in tisti, ki sam po sebi izpolnjuje cilj projekta. Za razlage, ki so na voljo v slovarju, pa sta potrebni drugi dve komponenti, in sicer orodja, ki podpirajo oblikovanje in vzdrževanje slovarjev, ter razlage v znakovnem jeziku, ki so na voljo za iskanje v slovarju.

NALAGALNIK GLOSARJA 

Nalagalnik glosarja (PR2)

TechWhiz Glosar omogoča strokovnjakom s tehničnih področij, da naložijo razlage v govorjenem jeziku, in strokovnjakom za znakovni jezik, da naložijo ustrezno gloso znakovnega jezika (glosa je zaporedje besed iz govorjenega jezika, ki predstavljajo znake v stavku v znakovnem jeziku). Nalagalnik glosarja je ključna sestavina dinamičnega slovarja , saj bo omogočil, da bodo glosarje lahko urejali in vzdrževali registrirani uporabniki.

STUDIO

Studio (PR3)

TechWhiz Studio je orodje, ki strokovnjakom za znakovni jezik omogoča ustvarjanje in nalaganje novih znakovnih animacij v določenem znakovnem jeziku. Ta komponenta povezuje program TechWhiz s 3D avatarjem VirtualSign, ki bo izdelal razlage znakovnega jezika. Ko bo nova razlaga vključevala nove znake, jih bodo strokovnjaki za znakovni jezik konfigurirali v Studiu, po potrditvi pa bodo na voljo vsem. Nalagalnik glosarja in Studio omogočata strokovnjakom, da soustvarjajo slovarske zapise za določena področja znanja.

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža izključno stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij.

Sledite nam

Kontakt

 

Medidata, Portugalska

Rogério Ribeiro

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us

Contact 

 

Medidata, Portugal

Rogério Ribeiro