Γνωρίστε μας

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Το έργο TechWhiz ενώνει έξι Ευρωπαίους εταίρους από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Κύπρο και τη Γερμανία.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Medidata

Medidata , Πορτογαλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Rogério Ribeiro

rogerio.ribeiro@medidata.pt

Η ομάδα

Η ομάδα

HMU

Hellenic Mediterannean University , Ελλάδα

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Γιώργος Παπαδουράκης

papadour@cs.hmu.gr

IPP

Instituto Politecnico do Porto ,Πορτογαλίαl

Υπεύθυνος επικοινωνίας :

Nuno Escudeiro

nfe@isep.ipp.pt

UM

University of Maribor , Σλοβενία

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Tatjana Welzer

tatjana.welzer@um.si

Siegen

University of Siegen , Γερμανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Hubert Roth

hubert.roth@uni-siegen.de

EAEC

European Association of Erasmus Coordinators , Κύπρος

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Γρηγόρης Μακρίδης

makrides.g@eaecnet.com

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνία

 

Medidata, Πορτογαλία

Rogério Ribeiro

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us

Contact 

 

Medidata, Portugal

Rogério Ribeiro