Διαβάστε τα νέα του TechWhiz εδώ

Το έργο TechWhiz παρουσιάστηκε στο 33ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μοντελοποίηση Πληροφοριών και τις Βάσεις Γνώσης – EJC 2023. Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης παρουσίασης του έργου, συζητήθηκαν οι κύριες και οι ψηφιακές λύσεις, που βρίσκονται υπό ανάπτυξη για την αντιμετώπισή τους. Ενδιαφέρον ήταν ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες από το Τόκιο της Ιαπωνίας συμμετείχαν σε μια παρόμοια προσπάθεια, από την οποία προέκυψε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της ευρωπαϊκής και της ιαπωνικής νοηματικής γλώσσας και κουλτούρας και πώς αυτές επηρεάζουν τις λύσεις που προτείνονται για την υποστήριξη της ένταξης των κωφών.

Στο συνέδριο ERACON 2023, ο κ. Omar Gamal παρουσίασε τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου TechWhiz στην ερευνητική κοινότητα.

Η κ. Bäumer και ο κ. Gamal παρουσίασαν τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου TechWhiz στην κοινότητα των ακουόντων και των κωφών κατά την ημέρα ένταξης στο Πανεπιστήμιο του Siegen, Γερμανία. Η εκδήλωση για την ημέρα ένταξης διοργανώθηκε από το γραφείο της υπηρεσίας ένταξης στο Πανεπιστήμιο του Siegen.

Ο κ. Gamal παρουσιάσε τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου TechWhiz στη γερμανική και τη διεθνή κοινότητα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA και το Πανεπιστήμιο του Siegen.

Διαβάστε τα νέα του TechWhiz εδώ

Στις 18 Μαΐου 2023, η κοινοπραξία TechWhiz πραγματοποίησε τη δεύτερη Διακρατική Συνάντηση Έργου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μάριμπορ της Σλοβενίας, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Μάριμπορ. Όπως έχει γίνει κανόνας μετά τον COVID-19, η συνάντηση ήταν υβριδικού τύπου για να διευκολυνθεί η εξ αποστάσεως συμμετοχή των συντελεστών του έργου που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως στη συνάντηση.
Στη συνάντηση συζητήσαμε όλα τα αποτελέσματα που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου TechWhiz, τις συνεισφορές και τις αρμοδιότητες των επιμέρους εταίρων, καθώς και τα σημαντικά ζητήματα διαχείρισης του έργου που προέκυψαν από την προηγούμενη συνάντηση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι το έργο προχωράει καλά, και τα κύρια εργαλεία που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου, δηλαδή το TechWhiz Studio (μια εφαρμογή για τη διαμόρφωση της νοηματικής γλώσσας), το TechWhiz Gloss Loader (μια διαδικτυακή λύση για τη διευκόλυνση της διερμηνείας της προφορικής γλώσσας στη νοηματική γλώσσα) και το TechWhiz Dictionary (ένα διαδικτυακό λεξικό που θα ορίζει τους όρους που αναζητούνται σε μια νοηματική γλώσσα χρησιμοποιώντας την οπτικοποίηση από το Studio και τους ορισμούς από το Gloss Loader), βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Τα εργαλεία θα είναι σύντομα διαθέσιμα για να τα δοκιμάσετε και εσείς. Θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε όταν συμβεί αυτό.

Οι εταίροι του TechWhiz συναντήθηκαν στο Πόρτο της Πορτογαλίας στις 21 Οκτωβρίου 2022 για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση του έργου και να καθορίσουν το σχέδιο υλοποίησης των μελλοντικών δραστηριοτήτων.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

 

Επικοινωνία

 

Medidata, Πορτογαλία

Rogério Ribeiro