Συνάντηση στο Μάριμπορ

Στις 18 Μαΐου 2023, η κοινοπραξία TechWhiz πραγματοποίησε τη δεύτερη Διακρατική Συνάντηση Έργου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μάριμπορ της Σλοβενίας, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Μάριμπορ. Όπως έχει γίνει κανόνας...

Συνάντηση στο Πόρτο

Οι εταίροι του TechWhiz συναντήθηκαν στο Πόρτο της Πορτογαλίας στις 21 Οκτωβρίου 2022 για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση του έργου και να καθορίσουν το σχέδιο υλοποίησης των μελλοντικών...