Drugo glasilo preberite tukaj

Projekt TechWhiz je bil predstavljen na 33. mednarodni konferenci o informacijskem modeliranju in bazah znanja – EJC 2023. Med kratko predstavitvijo projekta so bile obravnavane glavne in digitalne rešitve, ki se razvijajo za njihovo reševanje. Zanimivo je, da so bili nekateri udeleženci iz japonskega Tokia vključeni v podobno prizadevanje, iz katerega se je razvila zanimiva razprava o razlikah med evropskim in japonskim znakovnim jezikom in kulturo ter o tem, kako vplivajo na predlagane rešitve za podporo vključevanju gluhih oseb.

Na konferenci ERACON 2023 je Omar Gamal raziskovalni skupnosti predstavil cilje in rezultate projekta TechWhiz.

Gospa Bäumer in gospod Gamal sta na dan vključevanja na Univerzi v Siegnu v Nemčiji predstavila cilje in rezultate projekta TechWhiz slišeči in gluhi skupnosti. Dogodek ob dnevu vključevanja je organizirala pisarna službe za vključevanje na Univerzi v Siegnu.

Gamal je nemški in mednarodni skupnosti predstavil cilje in rezultate projekta TechWhiz. Dogodek sta organizirali Evropska univerza ATHENA in Univerza v Siegnu.

Preberite prvo glasilo tukaj

18. maja 2023 je bil drugi mednarodni projektni sestanek konzorcija TechWhiz. Srečanje je potekalo v Mariboru na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Mariboru. Kot je po COVID-19 postalo običajno, je bil sestanek hibridne vrste, da bi omogočil sodelovanje na daljavo projektnim sodelavcem, ki se sestanka niso mogli udeležiti osebno.
Na sestanku smo razpravljali o vseh rezultatih, ki bodo nastali v projektu TechWhiz, prispevkih in odgovornostih posameznih partnerjev ter pomembnih vprašanjih upravljanja projekta, ki so se pojavila od prejšnjega sestanka. Z veseljem poročamo, da projekt dobro poteka in da so glavna orodja, ki bodo nastala v projektu, in sicer TechWhiz Studio (aplikacija za konfiguracijo znakovnega jezika), TechWhiz Gloss Loader (spletna rešitev za lažje tolmačenje govorjenega jezika v znakovni jezik) in TechWhiz Dictionary (spletni slovar, ki bo z uporabo vizualizacije iz Studia in definicij iz Gloss Loaderja opredelil iskane izraze v znakovnem jeziku), skoraj dokončana. Orodja bodo kmalu na voljo za preizkus. Ko se bo to zgodilo, vas bomo o tem obvestili.

Partnerji projekta TechWhiz so se 21. oktobra 2022 sestali v Portu na Portugalskem, da bi razpravljali o trenutnem stanju projekta in določili načrt izvajanja prihodnjih dejavnosti.

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža izključno stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij.

 

 

Sledite nam

 

Kontakt

 

Medidata, Portugalska

Rogério Ribeiro

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us

Contact 

 

Medidata, Portugal

Rogério Ribeiro