Spoznajte partnerje

 

KONZORCIJ

KONZORCIJ

Projekt TechWhiz združuje šest evropskih partnerjev iz Grčije, Portugalske, Slovenije, Cipra in Nemčije.

COORDINATOR

Koordinator

Medidata

Medidata,Portugalska

Kontaktna oseba : Rogério Ribeiro

rogerio.ribeiro@medidata.pt

Ekipa

Ekipa

HMU

Hellenic Mediterannean University , Greece

Kontaktna oseba : Giorgos Papadourakis

papadour@cs.hmu.gr

IPP

Instituto Politecnico do Porto , Portugal

Kontaktna oseba : Nuno Escudeiro

nfe@isep.ipp.pt

UM

Univerza v Mariboru, Slovenija

Kontaktna oseba : Tatjana Welzer

tatjana.welzer@um.si

Siegen

University of Siegen , Germany

Kontaktna oseba : Hubert Roth

hubert.roth@uni-siegen.de

EAEC

European Association of Erasmus Coordinators , Cyprus

Kontaktna oseba : Gregory Makrides

makrides.g@eaecnet.com

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža izključno stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij.

Sledite nam

Kontakt

 

Medidata, Portugalska

Rogério Ribeiro

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us

Contact 

 

Medidata, Portugal

Rogério Ribeiro