Projekt

 

OZADJE

OZADJE

Tehnični izrazi so bistveni del vse tehnične in znanstvene dokumentacije, ne glede na to, ali je namenjena izobraževanju, raziskavam ali delu. V izobraževalnih okoljih je treba zagotoviti jasne opredelitve izrazov, pri uvajanju nove teme uporabiti glosar, ki pojasnjuje pomen vsakega tehničnega izraza, ter terminologijo in komunikacijske kanale prilagoditi sposobnostim ciljnega občinstva. Prav na tej zadnji točki se pojavljajo vprašanja enakosti in vključevanja. Če te opredelitve ali razlage, kot to počnemo zdaj, posredujemo v pisni obliki z uporabo govorjenih jezikov, puščamo ob strani vse tiste, ki ne morejo tekoče brati.
Gluhe osebe ne morejo tekoče brati. Znakovni in govorjeni jeziki so različni jeziki. Znakovni in govorjeni jeziki v isti državi uporabljajo različne kanale, različno fonologijo in morfologijo, različno slovnico in izhajajo iz različnih kultur. Ne moremo pričakovati, da bo gluha oseba, ki se je navadila sporazumevati v znakovnem jeziku – recimo v britanskem znakovnem jeziku -, razumela pisno angleščino, kot ne moremo pričakovati, da bo oseba, ki se je navadila sporazumevati v angleščini, razumela britanski znakovni jezik. Če gluhe študente silimo, da se učijo prek pisnih govorjenih jezikov, jih postavljamo v izrazito slabši položaj in resno ogrožamo pravičnost.
Pri vključujočem izobraževanju gre za to, da se vsem učencem zagotovijo pogoji in sredstva, ki jih potrebujejo za uspeh; to pa se ne zgodi, če učence silimo v študij z uporabo jezika, ki ga ne obvladajo. Obstaja potreba po orodju, ki bi gluhim učencem v znakovnem jeziku predstavilo in razložilo tehnične ali znanstvene koncepte s specifičnih področij znanja.

CILJI

CILJI

Cilj projekta TechWhiz je pomagati gluhim študentom pri dostopu do izobraževanja v njihovem maternem jeziku in tako izboljšati njihovo učno izkušnjo. Za dosego tega cilja bomo razvili spletno polavtomatsko platformo za ustvarjanje in iskanje v slovarju, ki bo zagotavljal razlage tehničnih ali znanstvenih pojmov v znakovnem jeziku.

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža izključno stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij.

Sledite nam

Kontakt

 

Medidata, Portugalska

Portugalska

Rogério Ribeiro

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us

Contact 

 

Medidata, Portugal

Rogério Ribeiro